Veteraner – støtt Veteranhjemmet København

kr.25,00

Ved å støtte Veteran Home Copenhagen er du med på å støtte danske veteraner. Veteranhjemmet drives primært av frivillige og alle faste kostnader for stedet og det faste personalet støttes av staten.

Din støtte går derfor til arrangementer for veteranene og deres familier samt til fritidsaktiviteter mm

FRI FRAGT MED PostNord VED KØB OVER 499DKK

  • 100% sikker betaling
  • Prisgaranti på alle produkter
  • Vi støtter danske veteraner
KØB SIKKERT ONLINE MED NEDENSTÅENDE METODER

Beskrivelse

Veteraner – støtte veteraner hjem København – også støtte via våre t-skjorter

Veteraner – støtte veteranhjem København – Fonden Danske Veteranhjem er en veldedig stiftelse og driver fem veteranhjem i Danmark. Fonden Danske Veteranhjems tilbud til veteraner og pårørende er i utgangspunktet gratis, og Fonden Danske Veteranhjem er dermed avhengig av bidrag fra stiftelser, offentlige tilskudd og private donasjoner.

?

Stiftelsen Danske Veteranhjem er fradragsberettiget, jf. utjevningsloven § 8. Det betyr at ditt bidrag er fradragsberettiget (min. 200 kr. og inntil 15.200 kr. pr. år).

Fonden Danske Veteranhjem rapporterer alle donasjoner til SKAT med tilhørende CPR- eller CVR-nummer. Hvis du eller din bedrift ønsker å benytte deg av muligheten til å trekke donasjonen fra skatt, må du oppgi CPR- eller CVR-nummer når du gir donasjonen.

Hvis du støtter med en bestemt gavebrevavtale, kan du trekke bidrag tilsvarende inntil 15 prosent av din personlige inntekt i skatt.

Bakgrunn

Ideen om å etablere et veteranhjem i Danmark har oppstått blant noen av soldat- og marineforeningene, som i mange år har jobbet for å beskytte kameratskapet som ble skapt under tjeneste i Forsvaret.

?

Siden 1991 har Danmark sendt over 43 000 personer fra Forsvaret som har jobbet og fortsatt jobber i dansk tjeneste i utlandet – spesielt på Balkan, i Irak og i Afghanistan. Etter hjemkomsten lider noen av veteranene av fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer som hindrer en normal livsstil.

?

For å kunne gi støtte og hjelp til de det gjelder og deres pårørende har Dansk Veteranhjemsfond så langt etablert fem veteranhjem i Danmark, som drives av Dansk Veteranhjemsfond i regi av lokalavdelinger, som , på grunnlag av frivillighet, verdighet og kameratskap, er ansvarlig for den daglige driften av veteranhjemmets aktiviteter. Hvert enkelt veteranhjem har også en ansatt daglig leder som har ansvar for sosialt arbeid ved hjemmene.

Stiftelsen Danske Veteranhjem gir dermed støtte og bistand til veteraner og pårørende, mens veteranhjemmene er et fristed for alle veteraner og pårørende. Alle veteraner og deres pårørende har tilgang til Stiftelsen Dansk Veteranhjem sitt tilbud.

?

Veteranhjemmene utfører i dag en samfunnsoppgave som få hadde forutsett da Stiftelsen Danske Veteranhjem ble stiftet i 2010. På denne bakgrunn er organiseringen av Fonden Danske Veteranhjem kontinuerlig tilpasset. På slutten av 2016 profesjonaliserte Stiftelsen Dansk Veteranhjem driften av stiftelsen med etablering av et sekretariat.

?

Forsvarsdepartementet finansierer en stor del av den daglige driften, og Stiftelsen Danske Veteranhjem er sentralt styringsorgan for veteranhjemmene og mottaker av etablerings-, bygge- og driftstilskudd.

Disse brukes og distribueres av Dansk Veteranhjemsfond etter behov og etter dets vilje til de enkelte veteranhjem. Det enkelte veteranhjem har også mulighet til å samle inn midler, som er øremerket virksomheten ved det aktuelle veteranhjemmet.

?

Veteranhjemmene er ikke et behandlingshjem, men veteranhjemmene samarbeider og koordinerer med spesielt Veteransenteret , de respektive regionale og kommunale behandlingstilbudene samt private aktører.

?

Det økonomiske grunnlaget for operasjonen ble skapt og er delvis skapt av Forsvarsdepartementet og Realdania samt mange andre. I tillegg har en rekke stiftelser, forsvarsforbundene, utplasserte avdelinger og enkeltpersoner skapt det økonomiske grunnlaget for virksomhet ved veteranhjemmene.

?

Veteranhjemmene er et fristed for alle veteraner – både de mange som kommer styrket hjem og ønsker å møtes med forfriskende minner og opplevelser, men også for de mange av våre veteraner som dessverre kommer hjem og trenger hjelp, støtte og anerkjennelse. Dersom du som veteran ønsker hjelp og støtte fra et veteranhjem, vil veteranhjemmets daglige leder støtte opp om dette. Likeledes er det innenfor boligens begrensede ressurser også mulig å overnatte i en kortere periode.

?

Fonden Danske Veteranhjems fem veteranhjem skal være romslige, og det tas hensyn – både sosialt, psykisk og fysisk – for brukerne av hjemmene. Av hensyn til flertallet av hjemmenes brukere og de frivillige samt tilgjengelige ressurser, kan imidlertid ikke veteranhjemmene romme alt. Det er derfor utarbeidet en rekke felles retningslinjer og hensyn, som gjelder alle veteranhjem under Stiftelsen Danske Veteranhjem.

Kilde: Danske veteranhjem

?

0/5 (0 Reviews)

Du kunne også være interesseret i...

Veteraner - støtte veteraner hjem KøbenhavnVeteraner – støtt Veteranhjemmet København
kr.25,00
Fri fragt over 499
Fri fragt over 499
Fri fragt over 499
Dansk